Moments en comunitat

COMUNITAT DE PETITES

La comunitat de petites està organitzada en grups de referència barrejats per edats. Hi ha 5 grups, cadascun d’ells està format per infants 3, 4 i 5 anys. D’aquesta manera facilitem la seva autonomia, fomentem l’aprenentatge entre iguals i facilitem l’entrada a l’escola dels nens i nenes de 3 anys, ajudant a que sigui de la manera més natural possible. 

ADAPTACIÓ I ACOLLIDA

L’entrada a l’escola pels nens i nenes de 3 anys és un moment molt important, ja que l’infant comença a crear vincles afectius amb les mestres i amb altres companys/es de l’escola. Per això li donem molta importància a aquest període i intentem tractar-lo amb la major delicadesa possible, posant molta atenció en com ho viuen i respectant les seves emocions. 

QUINS MOMENTS VIVIM A LA COMUNITAT?

Conversa: al llarg del dia hi ha diversos moments que ens trobem en conversa, especialment a les arribades al matí i als comiats quan s’acaba el dia. Són moments molt importants que els dediquem a treballar l’expressió oral, les emocions, l’escolta… i la cohesió de grup. 

Ambients d’aprenentatge: són diferents espais d’aprenentatge preparats per les mestres on els infants aprenen d’una manera activa, creativa i lliure a partir de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Es realitzen cada dia en franja de matí.

En els ambients l’infant desenvolupa les diferents competències, habilitats, capacitats pròpies de cada edat, sent protagonista i constructor/a del seu propi aprenentatge.

A l’Escola Gayarre tenim 5 ambients d’aprenentatge:

Somnis
El Cau
Fer i Desfer
El Taller

Sensacions

Teixit d’aula: són moments d’aprenentatge que es donen dins el grup de referència. Aquestes estones realitzem diverses activitats per treballar continguts matemàtics, de llengua, de medi o per realitzar projectes. 

Anglès: treballem l’anglès en petit grup i amb infants de la mateixa edat. Ho fem d’una manera oral i significativa a partir de contes, cançons i petites dinàmiques. 

Psicomotricitat: realitzem una sessió a la setmana al gimnàs. La fem amb tot el grup d’infants acompanyat per la tutora referent i l’especialista de psicomotricitat.

Música: és present constantment a l’escola però també fem una sessió setmanal en la que cantem i ballem amb l’especialista de música.

COMUNITAT DE MITJANES

La Comunitat de les Mitjanes està formada pels grups de 1r, 2n i 3r de Primària.

Partim de les inquietuds del l’alumnat perquè prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge. Estimulem l’interès dels infants per l’experimentació i recerca mitjançant l’aprenentatge significatiu, el treball cooperatiu i el respecte mutu. Vetllem per un bon clima d’aprenentatge i convivència basat en el diàleg, l’escolta i l’acceptació i valoració de la diversitat per mitjà de la tutoria, dinàmiques de grup i la resolució de conflictes. Les propostes sempre estan impregnades d’una mirada coeducadora per potenciar la superació dels estereotips i promoure un creixement integral en l’alumnat on tothom es senti estimat/ada, valorat/ada i acollit/ada.

QUINS MOMENTS VIVIM A LA COMUNITAT?

Gust per la lectura: cada dia després del pati dediquem 30 minuts al foment del Gust per la lectura. Els/les alumnes aprofiten aquesta estona per gaudir amb diferents activitats del plaer que suposa llegir. 

Racons d’aprenentatge: són diferents propostes d’aprenentatge preparades per les mestres on els infants aprenen d’una manera activa i col·laborativa a partir de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Es realitzen dos dies a la setmana. En els racons l’infant desenvolupa les diferents competències, habilitats, capacitats pròpies de la seva edat, sent protagonista i constructor/a del seu propi aprenentatge. En aquests racons potenciem l’autoavaluació de l’infant davant el seu propi aprenentatge.
A la Comunitat de Mitjanes fem racons de:

Llengua catalana

Matemàtiques

Tallers internivells: els infants de la comunitat es barregen en cinc grups amb la finalitat d’aprendre tot gaudint i experimentant. Es realitzen tallers d’expressió corporal, d’experimentació i procentidiment científic, de llengua anglesa vinculats a la vida quotidiana, programació amb Scratch i jocs de taula.

Apadrinament: cada grup de la Comunitat de Grans de l’escola apadrina a un grup de la Comunitat de mitjanes. Comparteixen vivències i coneixements enriquint-se els uns dels altres. L’apadrinament s’estructura en quatre àmbits: lector, escriptor, artístic i lúdic.

Coneixement del medi natural i social: ho fem a partir del treball per centres d’interès buscant activitats engrescadores i fent sortides que ens apropen a tots els temes que volem treballar.

Anglès: es realitzen dues sessions amb el grup sencer a la setmana i una altra sessió amb mig grup. Es potencia sobretot la comunicació oral mitjançant jocs i dinàmiques en grup. També s’introdueix l’escriptura a través de vocabulari i estructures bàsiques prèviament treballades. Es treballa la cultura de països de parla anglesa així com les diverses festivitats.

Educació física: el grup de 1r de Primària participa l’activitat Ja Neda i realitza una sessió setmanal de natació al CEM La Bordeta i una altra sessió d’educació física al centre. Els grups de 2n i 3r realitzen dues sessions d’educació física a la setmana a l’escola. Es potencia la pràctica d’activitat física mitjançant el joc. Durant les sessions s’utilitzen diferents tipus d’agrupaments prioritzant el treball col·laboratiu i cooperatiu per aconseguir els reptes proposats.

Música: és present constantment a l’escola però també fem una sessió setmanal en la que cantem, ballem i toquem instruments amb l’especialista de música.

COMUNITAT DE GRANS 

La Comunitat de Grans està formada pels grups de 4t, 5è i 6è de Primària.

L’alumnat és el protagonista actiu a partir del seus interessos i de la consciència del procés del seu aprenentatge. La motivació dels infants l’aconseguim a partir de la seva participació en les recerques, creant un clima d’aprenentatge significatiu a partir del treball cooperatiu i el respecte. S’estableixen espais de conversa diaris per assolir les competències de diàleg, escolta i valoració de la diversitat. Tot això ho aconseguim a partir de la tutoria, espais de conversa grupal i dinàmiques de grup. Contemplem la coeducació com un eix clau per educar en igualtat i eradicar la discriminació. Complementem la tasca coeducadora del dia a dia amb tallers, activitats i xerrades a càrrec de persones expertes.

QUINS MOMENTS VIVIM A LA COMUNITAT?

Gust per la lectura i la conversa: es fomenta el gust per la lectura dedicant-hi una estona cada dia fent ús dels llibres de la biblioteca d’aula.  Es treballa l’esperit crític mitjançant el racó de les recomanacions de llibres per part dels infants. A partir de les estones de conversa es potencia l’expressió oral en llengua catalana on ens endinsem en temàtiques d’actualitat.

Capses d’aprenentatge:  les realitzem en una sessió setmanal en cadascuna de les àrees. Les carpetes d’activitats d’aprenentatge potencien l’autonomia de l’alumnat en les diferents àrees treballades.
A la Comunitat de Grans fem carpetes d’activitats d’aprenentatge de:

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa (Learning boxes)

Matemàtiques

*En el cas de les llengües, les activitats estan vinculades a les diferents tipologies textuals. Les capses de matemàtiques s’organitzen segons diferents continguts (operacions, mesura, geometria, etc.).

Ús de les Tecnologies Digitals: és present en el dia a dia de l’escola i en les diferents àrees. S’utilitza la plataforma Google Classroom per treballar diferents propostes online. Així mateix fem ús de l’aula d’ordinadors i de les tauletes digitals per enriquir els aprenentatges i formar a l’alumnat en la competència digital.

Tallers internivells: l’alumnat de la comunitat de Grans es barregen en cinc grups amb la finalitat de compartir espais de relació per gaudir i experimentar. Es realitzen tallers sobre diferent temàtiques: experiments i procediments científic, programació i robòtica, creació de booktràilers, construcció d’invents i de llengua anglesa vinculada a la cuina.

Apadrinament: cada grup de la Comunitat de Grans de l’escola apadrina a un grup de la Comunitat de Mitjanes. Comparteixen vivències i coneixements enriquint-se els uns dels altres. L’apadrinament s’estructura en quatre àmbits: lector, escriptor, artístic i lúdic.

Coneixement del medi natural i social: treballem a partir de recerques sobre temàtiques que resultin motivadores i ampliïn els coneixements de l’alumnat i les complementem amb sortides que ens permetin conèixer encara més sobre elles.

Anglès: es realitzen dues sessions amb el grup sencer a la setmana i una altra sessió amb mig grup. Un cop per setmana es treballa a partir de “Learning Boxes” que contenen activitats diverses de diferent temàtica. Es treballa la cultura de països de parla anglesa així com les diverses festivitats.

Educació física: es potencia la pràctica d’activitat física mitjançant el joc. S’introdueix la pràctica de jocs minoritaris com: hoquei, escalada, esports d’acció, esgrima, etc… Durant les sessions s’utilitzen diferents tipus d’agrupaments prioritzant el treball col·laboratiu i cooperatiu per aconseguir els reptes proposats.

Música: és present constantment a l’escola, juntament amb una sessió setmanal en la que cantem, ballem, fem diferents ritmes i percussió amb l’especialista de música.