El nostre equip

Equip directiu

Secretària: Àngels S.

Cap d’estudis: Laura H.

Director: Salvador R.

Serveis

Espai de migdia: Ana M.

Administrativa: Maria P.

Conserge: Ernest R.

Cuinera: Àngeles G.

Ajudant cuina: Eli T.

Comunitat de Petites

Ambient de Somnis: Joana H. i Nilda S.

Ambient El Cau: Sandra M.

Ambient de Fer i desfer: Laura C.

Ambient de Taller: Sònia M. i Imma B.

Ambient de Sensacions: Yolanda M.

Psicomotricitat i suport Comunitat Petites: Anna V.

Tècniques d’Educació d’infantil: Noemí C.

Atenció a la diversitat: Mireia S. i Judit P.

Llengua anglesa: Sara C. / Cristina M. i Salvador R.

Música: Lara M.

Religió: Mercè P.

Comunitat de Mitjanes

Tutora 1r: Ana S.

Tutora 2n: Cristina G. i David B.

Tutora 3r: Àngels S.

Atenció a la diversitat: Mireia S. i Judit P.

Llengua anglesa: Cristina G., Salvador R. i Anna S. Tu

Llengua castellana: Ana Sim. i Anna V.

Música: Lara M.

Educació física: Núria G.

Religió: Azucena E.

Suport Comunitat Mitjanes: Núria G., Mercè P., Anna V. i Azucena E.

Tècnica d’integració social: Mercedes L.

Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C.

Comunitat de Grans

Tutores 4t: Laia S. /Ariadna P.

Tutora 5è: Laura H. i Anna S.To

Tutor 6è: Víctor G.

Atenció a la diversitat: Mireia S.

Llengua anglesa: Anna S. Tu i Salvador R.

Llengua castellana: Ana Sim.

Música: Lara M.

Educació física: Anna V.

Religió: Azucena E.

Suport Comunitat Grans:  Anna S. Tu, Anna V., Azucena E. Ana S. i Àngels S.

Tècnica d’integració social: Mercedes L.

Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C.

Consell Escolar

Direcció: Salva R.

Cap d’estudis: Laura H.

Secretària: Àngels S.

Docents: Anna S To, Anna S Tu, Lara M., Mireia S.  i Yolanda M.

PAS: Maria

Famílies: Laura, Marc, Montse E i Montse R

AFA: Zilia

AJUNTAMENT: Francesc

Famílies delegades

Comunitat Petites: 

Ambient de Somnis – Gemma i Sensi

Ambient El Cau – Jeny i Zilia

Ambient de Fer i Desfer – Laura i Santi

Ambient El Taller – Marta

Ambient Sensacions – Cristina i Idris

Comunitat Mitjanes:

1r – Neus

2n – Kiara

3r – Alessia

Comunitat Grans: 

4t – Paola i Maria José

5è – Sandra

6è – Montse

AFA

Presidenta: Zilia

Vicepresidenta: Anna

Tresorera: Elena

Secretari: Gerard

Vocals: Ariadna, Cristina, Marc, Gemma, Pep 

CONTACTE:

Correu: afagayarre@gmail.com

A Instagram: https://www.instagram.com/afagayarre/

Si voleu formar part de l’AFA Gayarre aquí trobareu un petit  formulari:

https://forms.gle/b7sAqQMf6AhNNwTa6