Equip humà

L’art suprem del mestre consisteix a despertar el gaudi de l’expressió creativa i del coneixement

-Albert Einstein-

Equip directiu

Secretària: Ana
Cap d’estudis: Salut
Director: Carles

Serveis

Menjador: Anna
Administrativa: Blanca
Conserge: Juani
Cuiner: Jordi
Cuina: Mª Ángeles i Pili

Comunitat Petits

Tutora P3:
Tutora P4:
Tutora P5:
Tècnica d’infantil: Natàlia
Atenció a la diversitat: Mar
Música:
Anglès: Cristina
Religió:
Vetlladora: Diana

Comunitat Mitjans

Tutora 1r:
Tutora 2n:
Tutora 3r:
Atenció a la diversitat: Mar
Música:
Anglès: Cristina
Religió:
Educació física:
Vetlladora: Diana

Comunitat Grans

Tutora 4t:
Tutora 5è:
Tutora 6è:
Atenció a la diversitat: Mar
Música:
Anglès: Cristina
Religió:
Educació física:
Vetlladora: Diana
Aula d’acollida: